RODO

Ogłoszenia

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH:

 Adam Wyrzykowski

adres e-mail: iod@lukow.ug.gov.pl

Szanowni Państwo

„Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Przedszkole „Baśniowy Dworek”,  Łazy 383, 21-400 Łuków, jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujecie. Dane Pani/Pana będziemy przechowywać do czasu załatwienia sprawy i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Występując w sprawie jako osoba fizyczna przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli się z Panią /Panem skontaktować, a tym samym –załatwić sprawy, w której się Pani/Pan z nami kontaktuje”.

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Łazach (36 pobrań)