Historia Przedszkola

ARCHIWUM 2016/2017

 

Państwowe Przedszkole w Łazach powstało na wniosek pani Naczelnik Gminy w Łukowie inżynier Kazimiery Goławskiej oraz dyrektora Gminnego pana Zenobiusza Dulniaka. Mieściło się ono w drewnianym budynku stanowiącym własność Urzędu Gminy w Łukowie. Po raz pierwszy zajęcia odbyły się 17 marca 1977 roku. Na dyrektora przedszkola została powołana nauczycielka pani Alicja Szcześniak, która organizowała przedszkole, zajmowała się urządzaniem sal, rekrutacją dzieci, przyjęto wówczas 40 dzieci.

Praca wychowawczo- dydaktyczna trwała 3,5 miesiąca, przedszkole czynne było 9 godzin dziennie, od 7.00 do 16.00. W jednym oddziale było 40 dzieci, w związku z powyższym dyrektor przedszkola wystąpiła do dyrektora gminnego o zatrudnienie drugiej nauczycielki, która miała rozpocząć pracę po wakacjach. Intendentką a zarazem woźną oddziałowa była pani Jadwiga Szmulik, zaś kucharką pani Janina Gałach. W miesiącu lipcu w nowym przedszkolu zorganizowano dzieciniec, do którego uczęszczały wszystkie przedszkolaki. Od nowego roku szkolnego 1977/78 w przedszkolu rozpoczęła pracę nowa nauczycielka- pani Teresa Sawicka, zatrudniono też nową kadrę pomocniczą, na stanowisku intendentki- panią Halinę Kaczorowską, na stanowisku woźnej- panią Halinę Reżka, na stanowisku kucharki- panią Elżbietę Młynarczyk. Poważne zmiany w funkcjonowaniu przedszkola zaszły w roku szkolnym 1981/82, wówczas z przeładowanego jednego oddziału zorganizowano przedszkole dwuoddziałowe, oddział maluchów i starszaków, powitano też nową nauczycielkę panią Annę Ognik. Tradycją przedszkola były organizowane Dni Seniora dla najstarszych mieszkańców Łazów.

Na początku lat dziewięćdziesiątych w budynku przedszkola zaszły spore zmiany, w wakacje 1991 roku pracownicy i rodzice dokonali gruntownego remontu sal, pomalowano ściany, meble, wymieniono wykładziny, dokupiono zabawki. Niestety od nowego roku szkolnego w przedszkolu został tylko jeden oddział. Spowodowane to było zaburzeniami na rynku pracy, wielu rodziców straciło pracę i pobierało zasiłek dla bezrobotnych. W roku 1995/96 zwiększyła się liczba dzieci i ponownie utworzono dwa oddziały, przyjęto nową nauczycielkę panią Jolantę Wiszniewską- Celińską. W roku 2000 po 40 latach pracy pedagogicznej odeszła na emeryturę dyrektor przedszkola pani Alicja Szcześniak. W wyniku przeprowadzonego konkursu na dyrektora przedszkola funkcję tę objęła pani Jolanta Wiszniewska- Celińska i sprawowała ją do 1 września 2015 r. Sytuacja sanitarno- techniczna przedszkola była tragiczna, rozważano nawet możliwość zlikwidowania placówki. Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców odstąpiono od tego zamiaru. Rodzice zadeklarowali swoją pomoc w przeprowadzeniu gruntownego remontu kuchni, szatni i sal. Podłączono gaz- pan Borkowski- dyrektor gazowni w Łukowie wykonał za darmo projekt instalacji gazowej. Wyburzono wówczas starą kuchnię węglową, którą zastąpiono kuchenką gazową. Firma pana Jakubiaka wykonała podłączenie kanalizacyjne, dzięki czemu w przedszkolu była już woda bieżąca oraz łazienka dla dzieci i personelu. Największym wydarzeniem dla Przedszkola w Łazach była podjęta w roku 2007 decyzja Rady gminy o budowie nowego przedszkola ze środków własnych. Nowy budynek miał mieć 375 m2 powierzchni użytkowej z pełnym zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z parkingami dla samochodów osobowych. 26 czerwca 2007 r odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy. Uczestniczyli w nim: wójt Gminy Łuków Kazimiera Goławska, zastępca wójta Wiktor Osik, przewodniczący Rady Gminy Mariusz Osiak, radny Rady Gminy Antoni Szaniawski, a także były radny Rady Powiatu Łukowskiego Piotr Zabielski, wykonawca inwestycji Antoni Makaruk, dyrektor Przedszkola w Łazach Jolanta Wiszniewska – Celińska, sołtys Łazów Grażyna Bijata, a także rodzice i dzieci, dla których budowane było to przedszkole.

Po podpisaniu odpowiednich dokumentów Wójt Gminy Łuków Kazimiera Goławska i wykonawca inwestycji Antoni Makaruk dokonali symbolicznego wbicia szpadla.

Oddanie przedszkola do użytku odbyło się 1 września 2009 roku

 

P1000901

1 września 2009r  przedszkole rozpoczęło swą działalność w nowo wybudowanym budynku jako placówka trzy oddziałowa.

df

Od roku 2015 dyrektorem placówki jest mgr Agata Warpas.