REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Łazach Postanowienia ogólne : 1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole w Łazach zwane dalej Organizatorem. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Przedszkola: www. przedszkolelazy.lukow.pl Cele Konkursu : 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu/znaku graficznego (logo) naszego Przedszkola. 2. Zaangażowanie lokalnej społeczności do działań […]

więcej...

PROCEDURA NADANIA IMIENIA

  PROCEDURA NADANIA IMIENIA PRZEDSZKOLU W ŁAZACH   Tytuł procedury Nadanie imienia Przedszkole Przedszkole w Łazach Autorzy procedury Dyrektor przedszkola Zespół do spraw promocji Opis procedury Procedura została opracowana w formie tabeli , w której wyszczególnione zostały zadania, odpowiedzialni, termin realizacji. Dotyczy podjęcia czynności przygotowawczych, działań związanych z imieniem przedszkola oraz harmonogramu czynności związanych z przygotowaniem uroczystości […]

więcej...

Ogłoszenie

W związku z nadaniem imienia „Baśniowy Dworek” Przedszkolu w Łazach ogłaszamy konkurs na logo przedszkola. Uczestnicy konkursu proszeni są o zapoznanie z REGULAMINEM KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Łazach dostępnym na stronie internetowej naszego przedszkola www. przedszkolelazy.lukow.pl lub w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń. Organizatorzy Rada Pedagogiczna Przedszkola w Łazach  

więcej...