Statut Przedszkola ” Baśniowy Dworek”

  STATUT PRZEDSZKOLA „BAŚNIOWY DWOREK” W ŁAZACH TEKST UJEDNOLICONY Łazy 2017 r. Podstawa prawna Statutu Konwencja o Prawach Dziecka ustalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r., Dz. U z 1991 r. Nr 120, poz. 526. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. […]

więcej...

Nowe zasady korzystania z basenów

Nowe zasady korzystania z basenów od stycznia 2018 r. W ramach Programu „Pływam z Delfinkiem” każde dziecko w wieku 3-16 lat zamieszkałe na terenie Gminy Łuków lub dziecko spoza gminy będące uczniem szkoły i przedszkola prowadzonego przez Gminę Łuków, otrzyma 4 bezpłatne wejścia w miesiącu na pływalnię Delfinek. Rodzic/opiekun prawny otrzyma 1 bezpłatne wejście w […]

więcej...