Projekt „ Edukacja ekologiczna w szkołach gminy Łuków”

  Drodzy rodzice w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od marca do czerwca nasze przedszkole kolejny raz bierze udział w projekcie „ Edukacja ekologiczna w szkołach gminy Łuków” w tym roku pod nazwą „Pomagamy zwierzętom” – edukacja ekologiczna w przedszkolu w Łazach dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”.

więcej...

Witaj WIOSNO

  Marzanno, Marzanno ty zimowa panno wszyscy cię żegnamy, bo wiosnę witamy. 21 marca, jak co roku pożegnaliśmy zimę i przywitaliśmy długo oczekiwaną wiosnę. W korowodzie z przygotowaną przez najstarsza grupę „ Marzanną” udaliśmy się do ogrodu przedszkolnego, gdzie poprzez spalenie kukły nastąpiło ostateczne pożegnanie zimy. Następnie udaliśmy się na spacer w poszukiwaniu oznak wiosny. […]

więcej...

Konkurs recytatorski

  21 marca odbył się w naszym przedszkolu I Konkurs Recytatorski „ W Świecie Baśni i Bajek”. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowania poezją oraz wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności. Tematyka konkursu związana była z wybraną w drodze głosowania przez rodziców nazwą przedszkola „ Baśniowy Dworek”. Uczestnikami konkursu byli wychowankowie naszego […]

więcej...

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Łazach Postanowienia ogólne : 1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole w Łazach zwane dalej Organizatorem. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Przedszkola: www. przedszkolelazy.lukow.pl Cele Konkursu : 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu/znaku graficznego (logo) naszego Przedszkola. 2. Zaangażowanie lokalnej społeczności do działań […]

więcej...

PROCEDURA NADANIA IMIENIA

  PROCEDURA NADANIA IMIENIA PRZEDSZKOLU W ŁAZACH   Tytuł procedury Nadanie imienia Przedszkole Przedszkole w Łazach Autorzy procedury Dyrektor przedszkola Zespół do spraw promocji Opis procedury Procedura została opracowana w formie tabeli , w której wyszczególnione zostały zadania, odpowiedzialni, termin realizacji. Dotyczy podjęcia czynności przygotowawczych, działań związanych z imieniem przedszkola oraz harmonogramu czynności związanych z przygotowaniem uroczystości […]

więcej...

Ogłoszenie

W związku z nadaniem imienia „Baśniowy Dworek” Przedszkolu w Łazach ogłaszamy konkurs na logo przedszkola. Uczestnicy konkursu proszeni są o zapoznanie z REGULAMINEM KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Łazach dostępnym na stronie internetowej naszego przedszkola www. przedszkolelazy.lukow.pl lub w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń. Organizatorzy Rada Pedagogiczna Przedszkola w Łazach  

więcej...